Super prémiové krmivo pro domácí zvířata

Vyrobeno v Německu

Vysoce kvalitní přísady

1. Přehled ochrany údajů
Obecné

V následujícím textu najdete jednoduchý přehled toho, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, podle kterých by mohla být identifikována vaše osoba. Podrobnosti o ochraně osobních údajů naleznete níže v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Shromažďování údajů na naší webové stránce

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na této webové stránce?
Údaje shromažďované na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje provozovatele naleznete v povinném právním prohlášení této webové stránky.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Některé údaje se shromažďují ve chvíli, kdy nám je poskytnete. Například při zadání do kontaktního formuláře.

Jiné údaje se shromažďují automaticky prostřednictvím našich IT systémů při návštěvě webové stránky. Jedná se převážně o technické údaje, například o prohlížeči a operačním systému, které používáte k přístupu ke stránce. Tyto údaje se shromažďují automaticky ve chvíli, kdy vstoupíte na naši stránku.

K čemu vaše údaje používáme?
Část údajů se shromažďuje k zajištění správného fungování webové stránky. Ostatní údaje mohou sloužit k analýze způsobu využívání stránky uživateli.

Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?
Máte právo kdykoli si zdarma vyžádat informace o svých uchovávaných údajích, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromažďování. Také máte právo vyžádat si jejich opravu, zablokování či smazání. Budete-li mít další otázky týkající se problematiky ochrany soukromí a údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v právním prohlášení. A samozřejmě můžete i podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analytika a nástroje třetích stran

Když navštívíte naši webovou stránku, vaše chování při surfování po této stránce může být podrobeno statistické analýze. To se děje převážně prostřednictvím souborů cookie a analytiky. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní, což znamená, že vás na základě těchto dat nejsme schopni identifikovat. Proti této analýze můžete podat námitku nebo jí určitými nástroji zcela zabránit. Podrobnosti naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete podat námitku. Níže vám vysvětlíme, jaké možnosti můžete v tomto ohledu využít.

2. Obecné a povinné údaje
Ochrana údajů

Provozovatelé této webové stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu s příslušnými zákonnými předpisy i těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání této webové stránky se shromažďují nejrůznější osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, podle kterých by mohla být identifikována vaše osoba. V těchto zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, jaké údaje shromažďujeme a na co je využíváme. Dále je v nich vysvětleno, jakým způsobem a pro jaký účel se tak děje.

Upozorňujeme, že údaje přenášené prostřednictvím internetu (například e-mailem) se mohou stát obětí bezpečnostního průlomu. Úplná ochrana údajů z přístupu třetích stran není možná.
Upozornění týkající se strany zodpovědné za tuto webovou stránku

Stranou zodpovědnou za zpracování údajů na této webové stránce je:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Německo

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
E-mail: josera@josera.de

Zodpovědná strana je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (jmen, e-mailových adres atd.).
Zrušení souhlasu se zpracováním vašich údajů

Při zpracování vašich údajů existuje řada operací, které jsou možné jen s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli zrušit s účinností v budoucnu. Plně postačuje zaslat neformální e-mail s touto žádostí. Údaje zpracované do doby, než obdržíme vaši žádost, mohou být stále legálně zpracovávány.
Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i k přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

Pokud se údaje zpracovávají na základě čl. 6, odst. 1, písm. e nebo f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí také pro jakékoli profilování vycházející z těchto ustanovení. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete konkrétní právní základ, na kterém je založeno jakékoli zpracování. Pokud podáte námitku, nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, na které se vztahuje tato námitka, pokud nebudeme schopni prokázat, že existují přesvědčivé a oprávněné důvody pro zpracování těchto údajů, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo tyto údaje musí být zpracovány tak, aby bylo možné prosadit, uplatnit nebo obhájit právní nároky (námitka podle čl. 21, odst. 1 GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jakýchkoli osobních údajů pro účely reklamy této povahy, které se týkají vaší osoby; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou tohoto druhu. Pokud proti tomu vznesete námitku, vaše osobní údaje již nebudou pro účely přímé reklamy dále používány (námitka na základě čl 21, odst. 2 GDPR).
Právo podat stížnost regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů v oblasti ochrany údajů, může dotčená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem v záležitostech souvisejících s právními předpisy o ochraně údajů je pověřenec pro ochranu údajů státu Německo, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam pověřenců pro ochranu údajů a příslušné kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické zasílání údajů, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, a to přímo své osobě nebo třetí osobě ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud zažádáte o přímý přenos údajů jiné zodpovědné straně, lze to provést pouze v technicky proveditelném rozsahu.
Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá šifrování SSL nebo TLS, a to z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte coby provozovateli webové stránky. Šifrované připojení poznáte v adresním řádku svého prohlížeče podle toho, že se „http://“ změní na „https://“ a podle ikony zámečku.

Pokud aktivujete šifrování SSL nebo TLS, údaje, které budete přenášet směrem k nám, nebudou čitelné pro třetí strany.
Informace, blokování, smazání

Dle zákona máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o jakýchkoli svých osobních údajích, které uchováváme, jakož i o jejich původu, příjemci a účelu, pro který byly zpracovány. Také máte právo vyžádat si opravu, zablokování či smazání těchto údajů. Budete-li mít další otázky týkající se problematiky ochrany osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit na adrese uvedené v našem právním prohlášení.
Podání odporu proti propagačním e-mailům

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejněných v kontextu požadavků na právní prohlášení webové stránky, pokud jde o zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně vyžádány. Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo podniknout specifické právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních materiálů, jako je e-mailový spam atd. 

3. Úředník pro ochranu údajů
Jako důstojníci pro ochranu dat jsme pro naši společnost jmenovali tyto externí poskytovatele služeb:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Vaše práva jako subjektu údajů

Nejprve bychom rádi využili této příležitosti, abychom vás informovali o vašich právech subjektu údajů. Tato práva jsou standardizována v čl. 15-22 EU GDPR. To zahrnuje:

Právo na informace (článek 15 EU-DS-GVO),
Právo na výmaz (článek 17 EU-DS-GVO),
Právo na opravu (článek 16 EU-GDPR),
Právo na přenositelnost údajů (článek 20 EU GDPR),
Právo omezit zpracování údajů (článek 18 EU-DS-GVO),
Právo vznést námitku proti zpracování údajů (článek 21 GDPR EU).

Pro uplatnění těchto práv kontaktujte:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Totéž platí, pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování dat v naší společnosti. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru nad ochranou údajů.

4. Shromažďování údajů na naší webové stránce
Soubory cookie

Některé naše webové stránky využívají soubory cookie. Soubory cookie nepoškozují váš počítač ani neobsahují žádné viry. Soubory cookie zpříjemňují uživatelskou zkušenost, zvyšují efektivitu a bezpečnost při procházení naší webové stránky. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače.

Většina souborů cookie, které využíváme, jsou tzv. „relační cookie“. Tyto soubory se po vaší návštěvě automaticky odstraní. Ostatní soubory cookie zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je neodstraníte. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě webové stránky.

V prohlížeči si můžete nastavit, abyste byli o používání souborů cookie informováni a mohli se tak vždy rozhodnout, zda je přijmete či nepřijmete. Další možností je, že váš prohlížeč bude za určitých podmínek soubory cookie přijímat automaticky nebo je vždy odmítne, případně že soubory cookie po zavření prohlížeče automaticky smaže. Vypnutí souborů cookie může vést k omezení funkčnosti této webové stránky.

Soubory cookie, které umožňují elektronickou komunikaci nebo zajišťují určité žádoucí funkce (například nákupního košíku) se ukládají podle čl. 6, odst. 1, písmene f) GDPR. Provozovatel webové stránky má legitimní zájem na uchovávání souborů cookie k zajištění poskytování optimalizované služby bez technických chyb. Pokud se uchovávají i jiné soubory cookie (například k analýze chování při surfování), bude jim v těchto zásadách ochrany osobních údajů věnován samostatný prostor.
Soubory serverových protokolů

Poskytovatel webové stránky automaticky shromažďuje a uchovává údaje, které váš prohlížeč automaticky přenáší k nám v podobě „souborů serverových protokolů“. Patří mezi ně:

    Typ a verze prohlížeče
    Použitý operační systém
    URL doporučení
    Název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
    Čas vytvoření požadavku serveru
    Adresa IP

Tyto údaje nebudou sloučeny s údaji z ostatních zdrojů.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro účely plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě.
Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete údaje přes kontaktní formulář, pak údaje zadané do formuláře shromažďujeme, včetně poskytnutých kontaktních údajů, za účelem zodpovězení vašich dotazů a dalších navazujících dotazů. Tyto údaje bez vašeho svolení nesdílíme.

Z tohoto důvodu zpracováváme jakékoli údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem dle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Plně postačuje zaslat neformální e-mail s touto žádostí. Údaje zpracované do doby, než obdržíme vaši žádost, mohou být stále legálně zpracovávány.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, si ponecháme do chvíle, než si vyžádáte jejich odstranění, zrušíte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo než pomine důvod pro jejich uchovávání (například po vypořádání vašeho požadavku). Veškerá povinná právní ustanovení, zejména ta, která se týkají povinných lhůt uchovávání údajů, zůstávají tímto ustanovením nedotčena.
Zpracování údajů (zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme v rozsahu, v jakém to je vyžadováno k vytvoření nebo úpravě právních vztahů s námi (hlavní údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů pro účely plnění smlouvy nebo předběžných opatření ke smlouvě. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme při přístupu na naše webové stránky (údaje o využití) pouze v takové míře, která vám umožní přístup k našim službám nebo nám fakturaci za takové služby vaší osobě.

Shromážděné osobní údaje budou po realizaci objednávky nebo ukončení obchodního vztahu odstraněny. Zákonem dané lhůty uchovávání zůstávají nedotčeny.

Osobní údaje předáváme v rámci potravinářské skupiny společností ERBACHER* nebo třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění smlouvy, například vůči společnostem, které byly pověřeny dodáním zboží, nebo úvěrové instituci, která byla jmenována pro zpracování plateb.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG 

5. Sociální sítě
Zásuvné moduly Facebooku (například tlačítko Líbí se mi a Sdílet)

Naše webová stránka obsahuje moduly pro sociální síť Facebook společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku lze na naší stránce rozpoznat podle loga Facebook nebo tlačítka Líbí se mi na naší stránce. Přehled zásuvných modulů Facebooku, viz https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naši stránku, dojde k navázání přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. To umožňuje Facebooku získávat informace o tom, že jste navštívili naši stránku z vaší adresy IP. Pokud kliknete na facebookové tlačítko „Líbí se mi“ během přihlášení ke svému facebookovému účtu, můžete propojit obsah naší stránky se svým facebookovým profilem. To umožňuje Facebooku propojit návštěvy naší stránky s vaším uživatelským účtem. Vezměte prosím na vědomí, že jako provozovatelé této stránky neznáme obsah údajů přenášených na Facebook ani způsob, jakým Facebook tyto údaje využívá. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na stránce https://de-de.facebook.com/policy.php.

Nechcete-li, aby Facebook spojoval vaši návštěvu naší stránky s vaším facebookovým účtem, ze svého facebookového účtu se odhlaste.

Zásuvný modul Twitteru

Do naší webové stránky i aplikace byly implementovány funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pokud použijete funkci „Retweetnout“, navštívené webové stránky se propojí s vaším twitterovým účtem a dozví se o tom ostatní uživatelé. Zároveň se údaje přenesou i do Twitteru. Rádi bychom zdůraznili, že jako provozovatelé těchto stránek neznáme obsah přenášených na Twitter ani způsob jejich následného využití. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů Twitteru naleznete na adrese https://twitter.com/privacy.

Vaše nastavení soukromí na Twitteru lze upravit v nastavení účtu na adrese https://twitter.com/account/settings.

Zásuvný modul Google+

Naše stránky využívají funkce Google+. Ta je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Shromažďování a zveřejňování údajů: Pomocí tlačítka Google +1 můžete zveřejňovat údaje na webu. Prostřednictvím tlačítka Google+ můžete vy i ostatní uživatelé přijímat uživatelský obsah od Googlu i našich partnerů. Google uchovává jednak skutečnost, že jste dali obsahu +1 i údaje o stránce, kterou jste si prohlíželi v době, kdy jste na tlačítko +1 kliknuli. Vaše +1 se může ve službách Google zobrazovat spolu s vaším profilovým jménem a fotografií, například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, případně na jiných místech na webových stránkách nebo v reklamách na internetu.

Google zaznamenává údaje o vašich aktivitách +1 za účelem zlepšení služeb Google pro vás i ostatní uživatele. Chcete-li využívat tlačítko Google +, musíte mít globálně viditelný, veřejný profil Google, který musí obsahovat alespoň jméno vašeho profilu. Toto jméno využívají všechny služby Google. V některých případech může toto jméno nahradit i jiné jméno, které jste použili ke sdílení obsahu prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo další údaje, podle kterých vás lze identifikovat.

Využití shromážděných údajů: Kromě výše uvedeného použití se vámi poskytnuté údaje používají v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů Google. Google může zveřejňovat souhrnné statistiky o aktivitách +1 uživatelů, případně je sdílet s uživateli a partnery, jako jsou například vydavatelé, inzerenti nebo partnerské webové stránky.
Zásuvný modul Pinterestu

Naše webová stránka obsahuje funkce sociální sítě Pinterest provozované společností Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Při návštěvě stránky se zásuvným modulem sociální sítě Pinterest váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Pinterestu. Zásuvný modul přenáší protokolové údaje na servery Pinterestu v USA. Uvedené protokolové údaje mohou zahrnovat vaši adresu IP, adresy navštívených webových stránek, mezi které patří i funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, způsob využívání Pinterestu a soubory cookie.

Podrobnosti o účelu, rozsahu a dalším zpracování a využívání údajů sociální sítí Pinterest, jakož i vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů sítě Pinterest na adrese: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. 

6. Analytika a reklamy
Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu webové analytiky Google Analytics. Ta je provozována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics využívá tzv. „soubory cookie“. Jedná se o malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače a které umožňují analyzovat vaše využívání webové stránky. Informace o vašem využívání této internetové stránky vytvořené souborem cookie jsou obvykle přeneseny na server Googlu v USA, kde se následně uchovávají.

Soubory cookie služby Google Analytics se uchovávají na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má legitimní zájem na analyzování uživatelského chování za účelem optimalizace webové stránky a zobrazovaných reklam.

Anonymizace IP
Na této stránce jsme aktivovali anonymizaci adresy IP. Než společnost Google vaši adresu IP odešle do USA, v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru ji zkrátí. V plném znění se adresa IP odesílá na server Googlu v USA jen ve výjimečných případech a zkracuje se teprve tam. Společnost Google bude využívat uvedené údaje jménem provozovatele této webové stránky, aby pro něj vyhodnocovala způsob, jakým využíváte naše webové stránky, vytvářela zprávy o aktivitách webové stránky a mohla poskytovat další služby týkající se aktivity webové stránky a využívání internetu. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nekombinuje s žádnými dalšími údaji uchovávanými společností Google.

Zásuvný modul prohlížeče
Uchovávání těchto souborů cookie můžete zakázat odpovídajícím nastavením prohlížeče. Na tomto místě bychom nicméně rádi zdůraznili, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Předávání dat o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) vytvářených soubory cookie a zpracovávání těchto údajů společností Google můžete zamezit i stažením a nainstalováním zásuvného modulu prohlížeče z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zakázání shromažďování údajů
Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Shromažďování údajů při vašich příštích návštěvách této stránky následně zabrání tzv. soubor „opt-out cookie“. Zakázání služby Google Analytics.

Podrobnosti o způsobu využívání údajů službou Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externí zpracovávání údajů
Máme uzavřenou smlouvu se společností Google na externí zpracovávání údajů a při používání služby Google Analytics se v nejvyšší možné míře řídíme přísnými požadavky německých úřadů pro ochranu osobních údajů.

Shromažďování demografických údajů službou Google Analytics
Tato webová stránka využívá demografické funkce služby Google Analytics. To umožňuje vytváření zpráv s informacemi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Uvedené údaje pocházejí ze zájmově zaměřené reklamy od Googlu a z údajů o návštěvnících třetích stran. Tyto shromážděné údaje nelze připsat žádné specifické osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout nastavením reklamy ve svém účtu Google, případně můžete shromažďování údajů službou Google Analytics zakázat dle postupu v oddílu „Odmítnutí shromažďování údajů“. 

6. Funkce Google Analytics Remarketing

Naše webová stránka využívá funkce služby Google Analytics Remarketing spolu s meziplatformovými funkcemi služeb Google AdWords a DoubleClick. Tuto službu poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojovat cílové skupiny propagačního marketingu vytvořeného službou Google Analytics Remarketing s meziplatformovými funkcemi služeb Google AdWords a Google DoubleClick. Díky tomu se reklama zobrazuje na základě vašich osobních zájmů, které vycházejí z vašeho předchozího chování při využívání a surfování na jednom (například mobilním telefonu) nebo na více zařízeních (například tablet či počítač).

Dáte-li k tomu souhlas, společnost Google přidruží pro tento účel vaši historii prohlížení na webu a v aplikaci s vaším účtem služby Google. Takto může jakékoli zařízení, které se přihlásí k vašemu účtu služby Google, využívat stejné personalizované propagační zprávy.

Služba Google Analytics tuto funkci podporuje shromažďováním identifikátorů uživatelů ověřených Googlem, které se dočasně propojí s našimi údaji služby Google Analytics za účelem definování a vytvoření cílových skupin pro meziplatformovou reklamní propagaci.

Z meziplatformového remarketingu/cílení se můžete trvale odhlásit vypnutím personalizované reklamy ve svém účtu služby Google na uvedeném odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregace údajů shromažďovaných ve vašem účtu Googlu je založeno výhradně na vašem souhlasu, který můžete společnosti Google poskytnout nebo jej odvolat na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. V případě operací shromažďování údajů nesloučených s vaším účtem Google (například protože nemáte účet Google nebo jste sloučení zakázali) se shromažďování údajů řídí čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webové stránky má legitimní zájem na analyzování anonymního uživatelského chování pro propagační účely.

Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 

7. Novinky
Údaje pro odběr novinek

Pokud chcete odebírat naše novinky, budeme potřebovat platnou e-mailovou adresu, jakož i údaje, které nám umožní ověřit, že jste majiteli uvedené e-mailové adresy a že s odběrem těchto novinek souhlasíte. Žádné další údaje se neshromažďují, případně se shromažďují jen na dobrovolné bázi. Tyto údaje využíváme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je žádným třetím stranám.

Z tohoto důvodu budeme zpracovávat údaje vámi zadané do kontaktního formuláře jedině s vaším souhlasem dle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Souhlas s uchováváním vašich údajů a e-mailové adresy, jakož i s jejich využíváním pro zasílání novinek, můžete kdykoli odvolat například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“, který je v těchto novinkách uveden. Údaje zpracované do doby, než obdržíme vaši žádost, mohou být stále legálně zpracovávány.

Údaje poskytnuté během přihlášení k odběru novinek poslouží k zasílání novinek do chvíle, než svůj odběr zrušíte a zmíněná data budou smazána. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (například e-mailové adresy pro členskou sekci), zůstanou nedotčeny. 

8. Zásuvné moduly a nástroje
YouTube

Naše webová stránka využívá zásuvné moduly služby YouTube provozované společností Google. Provozovatelem těchto stránek je společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek se zásuvným modulem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Tím server YouTube obdrží informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud se přihlásíte ke svému účtu služby YouTube, budete moci propojit své chování při surfování přímo se svým osobním profilem. Jakmile se z účtu služby YouTube odhlásíte, docházet k tomu nebude.

YouTube slouží ke zvýšení atraktivity naší webové stránky. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Podrobnosti o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Webová písma Google

Tato stránka používá webová písma společnosti Google za účelem jednotného zobrazení písem. Váš prohlížeč při otevření stránky načte požadovaná webová písma do své mezipaměti, což mu umožní správné zobrazení textů i písem.

Když zavoláte určitou stránku naší webové stránky, která obsahuje zásuvný modul sociální sítě, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Googlu. Společnost Google tím získá informaci o tom, ke které webové stránce byl realizován přístup prostřednictvím vaší adresy IP. Webová písma Google se používají v zájmu zajištění jednotného a atraktivního vzhledu naší webové stránky. To představuje oprávněný zájem podle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč webová písma nepodporuje, použije váš počítač standardní písmo.

Podrobnosti o nakládání s uživatelskými údaji naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

9. Poskytovatelé platebních služeb