Super prémiové krmivo pro domácí zvířata

Vyrobeno v Německu

Vysoce kvalitní přísady

Otisk

Právní prohlášení

Údaje podle čl. 5 německého zákona o telemédiích:
Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Německo

Osobně odpovědný akcionář za společnost Josera petfood GmbH & Co. KG:
Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 9371 940-0
E-mail: josera(at)josera.de

 

Registrační soud: Místní soud v Aschaffenburgu
Rejstříkové číslo: HRA 5614
Daňové číslo 202/164/54805
DIČ podle čl. 27a německého zákona o dani z prodeje: DE 305 344 385 

Zápis v rejstříku: Registrační soud: Místní soud v Aschaffenburgu
Rejstříkové číslo: HRB 13637

Příslušný dozorující orgán:
Vláda Horního Bavorska
Sledování živočišných krmiv Bavorsko
Oddělení 56
Maximilianstraße 39
80538 Mnichov

CEO společnosti Josera petfood GmbH & Co KG:
Stephan Hoose

Řešení sporů
Řešení sporů online v souladu s čl. 14 odst. 1 ODR-VO: Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena v právním oznámení výše.

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelskou rozhodčí radou.

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecným právem v souladu s § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecným právem zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Jakmile zjistíme taková porušení zákona, odstraníme tento obsah okamžitě.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době, kdy byly propojeny. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah.

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek není přiměřené bez konkrétního důkazu o právním porušení. Pokud se dozvíme o porušení právních předpisů, odstraníme tyto odkazy okamžitě.

autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakékoli využití mimo rámec autorského zákona vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, okamžitě odstraníme takový obsah.