Super prémiové krmivo pro domácí zvířata

Vyrobeno v Německu

Vysoce kvalitní přísady

Jako výrobci krmiv pro domácí zvířata si ve společnosti Josera uvědomujeme svou odpovědnost – vůči všem zvířatům, lidem a přírodě. Chceme poskytovat našim čtyřnohým přátelům krmivo špičkové kvality, aniž bychom přehllíželi stopu CO2, kterou vytváříme. Proto jsme si dali za úkol tento problém skutečně řešit. Nechceme jen mluvit, chceme jednat. Co přesně to pro nás znamená a jaké milníky jsme již dosáhli?
 
Pojďte a přidejte se k nám na naší udržitelné cestě!
Jsme tak hrdí, že výroba u nás ve společnosti Josera je nyní 100% klimaticky neutrální! Je to pro nás fantastický milník, který chceme oslavit s vámi, našimi zákazníky, a zároveň je pro nás pobídkou k tomu, abychom byli stále „zelenější“.
 
Klíčovou součástí naší strategie je závazek vyrovnat všechny emise CO2 způsobené našimi výrobky. Mnoho výrobců krmiv pro domácí zvířata bere v úvahu pouze klimatický dopad jejich vlastní produkce. My jdeme o významný krok dále a zohledňujeme celý hodnotový řetězec našich produktů – od získávání  námi používaných surovin, přes výrobu a balení až po přepravu hotových výrobků k vám domů až do misky vašich miláčků. Díky tomuto rozšířenému pohledu na věc jsme v mezinárodním měřítku průkopníkem v oboru domácích zvířat.
Abychom minimalizovali množství skleníkových plynů, které vznikají při naší výrobě, řídíme se vždy následujícím heslem: Zamezovat vzniku, snižovat, kompenzovat. S pomocí tohoto trojitého příslibu a odhodlání jednat jsme dosáhli obrovského milníku - veškerá naše produkce je klimaticky neutrální.
 
Zamezování vzniku: Kdekoli je to možné, zcela se vyhýbáme emisím CO2 hledáním klimaticky neutrálních řešení, přijetím nových přístupů nebo změnou starých zvyků.
 
Snižování: Samozřejmě není možné úplně se vyhnout emisím CO2. Ale kdekoli jsou emise nevyhnutelné, snižujeme je na absolutní minimum.
 
Kompenzování: Jakékoli zbývající emise CO2, kterým nelze zabránit, jsou kompenzovány prostřednictvím našich projektů na ochranu klimatu a lesů v Tanzanii.
EMAS

Zacílení na environmentální a energetickou efektivitu

Abychom minimalizovali naše emise, přijímáme v našem závodě v Kleinheubachu řadu opatření. Chceme udržitelným způsobem optimalizovat naše environmentální chování a uhlíkovou stopu našich krmiv. Proto neustále prověřujeme všechny naše procesy a produkty.
 
Za naši angažovanost v oblasti úspor energie a CO2 jsme pravidelně oceňováni. Například již od roku 2005 necháváme své environmentální chování prověřovat ekologickým auditem EMAS Evropské unie.

» Výroba elektřiny díky vynikající primární energetické účinnosti naší energetické centrály
» Skladování našich produktů ve vysokoregálovém skladu ze dřeva s certifikátem PEFC z regionálního lesního hospodářství
» Ekologický rozvoz zboží a krátké přepravní trasy
» Biologické čištění odpadního vzduchu přes biofiltr
» Udržitelné stavební projekty založené na přírodních materiálech
» Podpora udržitelné mobility našich zaměstnanců

Náš projekt ochrany lesů v Tanzanii

Lesy jsou esenciální součástí pro stabilizaci světového klimatu. Proto jsme se rozhodli kompenzovat naše emise CO2 prostřednictvím projektu ochrany lesů v Ntakata Mountains v Tanzanii.

Možná si říkáte, proč se nevěnujeme ochraně lesů v Německu? Odpověď je velmi jednoduchá: Tropické lesy rostou mnohem rychleji než lesy u nás. Proto mohou tropické stromy za stejný čas absorbovat a uložit podstatně více CO2. Naše práce na ochraně lesů v Africe nám navíc umožňuje podporovat tamní obyvatelstvo.

Ntakata Mountains jsou součástí tropického deštného pralesa a jsou považovány za jednu z posledních bašt neporušeného tropického lesa v Tanzanii. Jako aktivní partner iniciátorů iniciativy Carbon Tanzania a osobním nasazením našich zaměstnanců na místě konkrétně realizujeme náš příspěvek pro lidi, zvířata a životní prostředí.Tímto způsobem chráníme lesní plochu o rozloze 216 000 hektarů se 119 různými druhy stromů. Region tohoto projektu je domovem a obživou pro cca 17.000 lidí a také chráněnou oblastí pro četné druhy zvířat a rostlin, jako je například jedna z největších populací divoce žijících šimpanzů a lesních slonů.
Jako průkopníci postupů v odvětví krmiv pro domácí zvířata jsme realizovali to, co je v jiných oborech již běžnou praxí: V roce 2018 zveřejnila společnost Josera jako první výrobce krmiv pro zvířata v zájmovém chovu zprávu o udržitelnosti, která je v souladu s mezinárodně platnými směrnicemi Global Reporting Initiative (GRI). To nám umožnilo jasně definovat udržitelnost ve společnosti Josera a zároveň se připravit na budoucnost.
Ve společnosti Josera necítíme odpovědnost jen sami za sebe, ale z principu rovněž za své potomky a všechny lidi na celém světě. Zvláště se chceme angažovat jménem těch, kteří nemají to štěstí, být tak materiálně požehnáni, jako my.
Jako součást nadace ERBACHER FOUNDATON podporuje Josera globální rozvojové projekty ve venkovských oblastech Tanzanie, Ugandy a Indie od roku 1989. Prvořadým cílem nadace je umožnit slušnou kvalitu života v těchto oblastech a převzít odpovědnost za ty, kteří žijí v chudobě. Kromě finanční podpory klademe velký důraz na osobní interakci a výměnu odborných znalostí mezi našimi odborníky a místními partnery projektu. Naši zaměstnanci tedy pravidelně dostávají příležitost navštěvovat projekty nadace, kde se mohou aktivně účastnit prováděných prací a dobrovolně se zapojit do správní rady.
Program „ Family Cooperation for Food" “ (FCF) má v prioritním regionu východní Afriky dva konkrétní klíčové cíle:
✓ Zlepšit výživu a kvalitu života v rozvojových zemích
✓ Podporovat rodinné zemědělské podniky při vývoji udržitelných a úspěšných obchodních modelů
✓ Zlepšení bude dosaženo prostřednictvím partnerství založeného na spolupráci, udržitelného využívání místních zdrojů, aplikace znalostí, zkušeností a vytváření sítí kontaktů plus odborných znalostí našeho rodinného podniku.
Naším posláním je vyrábět vysoce kvalitní krmivo pro domácí zvířata na základě místně dostupných zdrojů v regionálních výrobních zařízeních. V této souvislosti budujeme dlouhodobé obchodní vztahy s řadou dodavatelů a poskytovatelů služeb z místní oblasti kolem naší továrny v Kleinheubach v Dolních Frankách. Navíc mnoho našich zaměstnanců pochází z místního regionu. Rozvojem sídla společnosti chrání Josera dlouhodobá pracovní místa ve venkovských oblastech bavorského údolí Dolního Mohanu.
Kacheln-Nachhaltigkeitspreis_2020

Německá cena za udržitelnost

S FCF dosahujeme 7 ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných OSN. Naše koncepce přesvědčila i Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci (BMZ) a vývoj a je proto podporována státem.
 
Kromě toho jsme byli za obchodní spolupráci v rámci programu FCF nominováni jako jeden ze čtyř finalistů Německé ceny za udržitelnost 2020. Německá cena za udržitelnost je srovnatelná s Oscary ve filmovém průmyslu, kde již samotná nominace ukazuje, jaká vynikající práce byla v této oblasti odvedena. Předpokladem pro získání nominace na Německou cenu za udržitelnost je nejen mimořádně „udržitelný“ projekt, nýbrž také fundovaná strategie udržitelnosti pro celou společnost. 
BestInCategoryTransparent

Nejudržitelnější výrobce krmiv pro zvířata podle Pet Sustainability Coalition

Americká Pet Sustainability Coalition nás zvolila celosvětově nejudržitelnějším výrobcem krmiv pro domácí zvířata pro roky 20/21. Toto sdružení – zkráceně PSC – se celosvětově zasazuje o odpovědné nakládání s přírodou, zvířaty a lidmi v oboru krmiv pro domácí zvířata. Mezi členy patří kromě nás také další známé značky z tohoto oboru.
Všichni členové se mohli ucházet o udělení ceny a byli podrobeni prověrce v rámci několikadenního auditu. Náš výsledek: Společnost, strategie a produkty byly ohodnoceny jako vynikající! Kromě našeho hodnocení „best in class“ jsme se umístili mezi Top 6 všech celosvětových členů.
PSC se považuje za organizaci, která umožňuje akreditovaným společnostem postupně se stát udržitelnějšími. K dosažení tohoto cíle organizace usnadňuje průběžné hodnocení a ověřování třetími stranami, které mohou společnosti podstoupit, aby identifikovaly potenciál pro ještě větší udržitelnost. Pro nás je to potvrzení i pobídka, že jsme na správné cestě k naší udržitelné strategii - a že je stále ještě co dělat!