Línea de Servicio 08:00 h a 17:00 h: +49 (0) 9371 940 107

            
Edición | ES    

Tiráž
 
Údaje podle § 5 Zákona o elektronických informačních a komunikačních službách (Telemediengesetz-TMG):

Josera petfood GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Německo

 

Kontakt:
Tel.: +49 (0) 9371 940-0
Fax: +49 (0) 9371 940-149
E-Mail: josera@josera.de
Rejstříkový soud: Obvodní soud Aschaffenburg
Číslo zápisu v rejstříku (IČO): HRA 5614

Daňové číslo 202/164/54805        
Identifikační číslo plátce DPH (DIČ) podle § 27a Zákona o DPH (UStG): DE 305 344 385

 

Osobně ručící společnice společnosti Josera petfood GmbH & Co. KG:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Jednatel společnosti Josera petfood GmbH & Co. KG:
Klaus Wagner & Martin Büttner

Zápis v rejstříku:
Rejstříkový soud: Obvodní soud Aschaffenburg
Číslo zápisu v rejstříku (IČO): HRB 13637

Příslušný dozorový úřad:
Vláda Horního Bavorska
Kontrola krmiv Bavorsko
Department 56
Maximilianstraße 39
80538 München

Osoba odpovědná za obsah podle § 55 odst. 2 Státní smlouva o vysílání a telekomunikačních médiích (Rundfunkstaatsvertrag - RStV):

Stefan Seitz
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach


Vyloučení ručení (Disclaimer)   

Ručení za obsah   
Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG odpovědní za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatelé služeb povinni kontrolovat informace poskytnuté nebo uložené třetími stranami nebo zkoumat okolnosti, které poukazují na nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle obecně platných předpisů tím zůstává nedotčena. Ručení v tomto smyslu může vzniknout až v okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení práv. Po oznámení takového porušení práv tento obsah okamžitě odstraníme.  

 

Ručení za odkazy   
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy ani převzít záruku. Za obsah propojených stránek je odpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Obsah stránek byl v době propojení z pohledu možných právních přečinů překontrolován. V době propojení nevykazovaly tyto stránky žádný protizákonný obsah. Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona možná. V případě, že vyjde najevo porušení zákona, odkazy tohoto druhu okamžitě odstraníme.  

 

Autorská práva   
Obsah a díla těchto webových stránek, vytvořené provozovatelem stránek, podléhají německému autorskému právu. Kopírování, úpravy, distribuce nebo jakékoli využití mimo hranice autorského práva, vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud není obsah této stránky vytvořen provozovatelem, je nutno se řídit autorskými právy třetích stran. Zejména je označen obsah vytvořený třetí stranou. Pokud byste si byli přesto vědomi porušení autorských práv, žádáme vás tímto o upozornění. Jakmile se dozvíme o porušení práv, obsah tohoto druhu okamžitě odstraníme.