Línea de Servicio 08:00 h a 17:00 h: +49 (0) 9371 940 107

            
Edición | ES    

1. Přehled ochrany údajů

Všeobecně

Následující informace Vám dají jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními informacemi, když navštívíte naši webovou stránku. Osobní informace jsou jakékoliv údaje, podle kterých můžete být osobně identifikováni. Detailní informace o předmětu ochrany údajů lze nalézt v našich zásadách ochrany osobních údajů níže.

Sbírání údajů na naší webové stránce

Kdo je zodpovědný za sbírání údajů na této webové stránce?

Údaje sesbírané na této webové stránce jsou zpracovány operátorem webové stránky. Kontaktní údaje operátora lze nalézt v požadovaném právním oznámení webové stránky.

Jak sbíráme vaše údaje?

Některé údaje jsou sbírány, když nám je poskytnete. To mohou například být údaje vložené do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou sbírány automaticky naším IT systémem, když navštívíte naši webovou stránku. Tyto údaje jsou primárně technické údaje jako prohlížeč a operační systém, který používáte nebo když vstoupíte na stránku. Tyto údaje jsou sbírány automaticky, jakmile vstoupíte na naši webovou stránku.

K čemu vaše údaje využíváme?

Část údajů je sbírána, aby se zajistilo správné fungování naší webové stránky. Další údaje lze použít k analýze užívání stránky návštěvníky.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Vždy máte právo zdarma požádat o informace o svých uložených údajích, jejich původu, jejich příjemci a účelu jejich sbírání. Také máte právo požádat, aby byly opraveny, zablokovány nebo vymazány. Pokud máte další otázky ohledně záležitostí utajení a ochrany údajů, tak nás můžete kdykoliv kontaktovat použitím adresy uvedené v právním oznámení. Také si samozřejmě můžete podat stížnost u kompetentních regulačních úřadů.

Analytika a nástroje třetí strany

Při návštěvě naší webové stránky může být vytvořena statistická analýza způsobů vašeho brouzdání. To se stává zejména za použití cookies a analytiky. Analýza způsobů vašeho surfování je obvykle anonymní, tj. my vás z těchto údajů nebudeme schopni identifikovat. Proti této analýze můžete mít námitky nebo jí zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Detailní informace lze nalézt v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete mít námitky. Níže vás budeme informovat o tom, jak v této věci uplatnit vaše možnosti.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana údajů

Operátoři této webové stránky berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. K vašim osobním údajům se chováme jako k tajným a v souladu se zákonnými ustanoveními na ochranu údajů a těmito zásadami na ochranu osobních údajů.

Pokud použijete tuto webovou stránku, tak budou sesbírány různé části osobních údajů. Osobní informace jsou jakékoliv údaje, podle kterých můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady na ochranu osobních údajů vysvětlují, jaké informace sbíráme a na co je používáme. Také vysvětlují, jak a za jakým účelem se to stává.

Povšimněte si prosím, že údaje přenesené přes Internet (např. přes emailovou komunikaci) mohou být vystaveny narušením bezpečnosti. Kompletní ochrana vašich údajů před přístupem třetí strany není možná.

Oznámení týkající se zodpovědné strany za tuto webovou stránku

Zodpovědná strana za zpracovávání údajů na této webové stránce je:

Josera petfood Beteiligungs-GmbH
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
Email: josera@josera.de

Zodpovědná strana je přirozená nebo právní osoba, která sama nebo společně s dalšími rozhoduje o účelech a způsobech zpracovávání osobních údajů (jména, emailové adresy apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováváním vašich údajů

Spousta operací zpracovávajících údaje jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Neformální email, jenž učiní tento požadavek, je dostačující. Údaje, jenž byly zpracovány před obdržením vašeho požadavku, mohou být stále legálně zpracovány.

Právo podat stížnost u regulačních úřadů

Pokud nastalo porušení legislativy na ochranu údajů, postižená osoba může podat stížnost u kompetentních regulačních úřadů. Kompetentní regulační úřad pro záležitosti týkající se legislativy na ochranu údajů je úředník na ochranu údajů německého státu, ve kterém má naše společnost ústředí. Seznam úředníků na ochranu údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo mít údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při smluvním plnění. Údaje jsou automaticky dodány vám nebo třetí straně ve standardním strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů další zodpovědné straně, tak to bude učiněno pouze v rozsahu technické proveditelnosti.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu utajeného obsahu, jako dotazy, které nám pošlete jako operátorovi stránky, šifrování SSL nebo TLS. Zašifrované připojení můžete poznat v adresním řádku svého prohlížeče, kdy se změní z „http://“ na „https://“ a v adresní liště vašeho prohlížeče je zobrazena ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, tak údaje, které k nám přenesete, nemohou třetí strany přečíst.

Informace, blokování, vymazání

Dle zákona máte právo, aby vám byly kdykoliv zdarma poskytnuty informace o jakýchkoliv z vašich osobních údajů, jenž jsou uloženy a také jejich původ, o příjemci a účelu, za jakým byly zpracovány. Také máte právo, aby tyto údaje byly opraveny, zablokovány nebo vymazány. Pokud máte další otázky ohledně předmětu osobních údajů, tak nás můžete kdykoliv kontaktovat použitím adresy uvedené v našem právním oznámení.

Odpor vůči reklamním emailům

Tímto způsobem výslovně zakazujeme použití kontaktních údajů publikovaných v kontextu požadavků právního oznámení webové stránky s ohledem na zasílání reklamních a informačních materiálů, jenž nejsou vysloveně požadovány. Operátor webové stránky si ponechává právo učinit konkrétní právní úkon, pokud nevyžádaný reklamní materiál jako emailový spam je přijat.

3. Úředník na ochranu údajů

Zákonný úředník na ochranu údajů

Pro naší společnost jsme jmenovali úředníka na ochranu údajů.

Dr. Martin Wörner
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach

Telefon: 09371 940 0
Email: service@foodforplanet.de

 

 

4. Sbírání údajů na naší webové stránce

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Cookies vašemu počítači neškodí a neobsahují žádné viry. Cookies pomáhají učinit naši webovou stránku více uživatelsky přívětivou, efektivní a bezpečnou. Cookies jsou malé textové soubory, jenž jsou uchovávány ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě jsou automaticky vymazány. Ostatní cookies zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč, když podruhé navštívíte stránku.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o použití cookies, takže se u každého případu můžete rozhodnout, zda cookie přijmete, nebo odmítnete. Případně váš prohlížeč může být nastaven, aby automaticky cookies přijal na základě určitých podmínek nebo je vždy odmítl nebo aby automaticky cookies vymazal, když svůj prohlížeč zavřete. Zakázáním cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Cookies, jenž jsou nutné k tomu, aby umožnily elektronickou komunikaci nebo poskytly různé funkce, které si přejete použít (jako nákupní košík) jsou uloženy v souladu se článkem 6 paragrafem 1 písmenem f GDPR. Operátor webové stránky má legitimní zájem na ukládání cookies, aby zajistil optimalizovanou službu poskytovanou bez technických chyb. Pokud ostatní cookies (jako ty, které jsou používány k analyzování vašeho způsobu brouzdání) jsou také uloženy, tak s nimi bude v těchto zásadách ochrany osobních údajů zacházeno odděleně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webové stránky automaticky sbírá a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky odesílá v „souborech protokolu serveru“. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a jeho verze
  • Použitý operační systém
  • URL referrer
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

Podkladem pro zpracovávání údajů je článek 6 (1) (b) GDPR, jenž umožňuje zpracovávání údajů ke splnění smlouvy nebo pro opatření předcházející smlouvě.

Kontaktní formulář

Pokud byste nám poslali otázky přes kontaktní formulář, tak my sesbíráme údaje zapsané ve formuláři včetně vámi poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na váš dotaz a jakékoliv následující dotazy. Bez vašeho povolení tyto informace nesdílíme.

Z tohoto důvodu my zpracujeme jakékoliv údaje, které vložíte do kontaktního formuláře, pouze s vašim souhlasem podle článku 6 (1)(a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Neformální email, jenž učiní tento požadavek, je dostačující. Údaje, jenž byly zpracovány před obdržením vašeho požadavku, mohou být stále legálně zpracovány.

Údaje, které poskytnete na kontaktním formuláři, uchováme, dokud nepožádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pokud účel pro jejich uložení se jich už nadále netýká (např. po splnění vašeho požadavku). Jakákoliv povinná zákonná ustanovení zejména týkající se povinných dob na uchování údajů zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

Zpracovávání údajů (údaje zákazníka a smlouvy)

My sbíráme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze vzhledem k tomu, že to je nutné k navázání nebo pozměnění právních vztahů s námi (hlavní údaje). To je učiněno na základě článku 6 (1) (b) GDPR, jenž umožňuje zpracovávání údajů ke splnění smlouvy nebo pro opatření předcházející smlouvě. My sbíráme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje, když vstupujete na naši webovou stránku (údaje o využití), pouze do požadované míry, abychom vám umožnili přístup k naší službě nebo abychom vám účtovali za to samé.

Sesbírané údaje zákazníka by měly být po uskutečnění objednávky nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Doby zákonného uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Sociální média

Pluginy Facebooku (tlačítka To se mi líbí a Sdílet)

Naše webové stránky obsahují pluginy sociální sítě Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové pluginy mohou být rozpoznány logem Facebooku nebo tlačítkem To se mi líbí na naší stránce. Pro přehled Facebookových pluginů navštivte https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jakmile navštívíte naši stránku, tak je přes plugin uskutečněno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. To umožní Facebooku, aby obdržel informaci, že jste navštívili naši stránku z vaší IP adresy. Pokud kliknete na „tlačítko To se mi líbí“ Facebooku, když jste přihlášeni na svém Facebookovém účtu, tak můžete propojit obsah naší stránky na váš Facebookový profil. To umožní Facebooku, aby propojil návštěvy na naší stránce s vaším uživatelským účtem. Povšimněte si prosím, že jako operátor této stránky nemáme žádné povědomí o obsahu údajů přenesených Facebooku nebo jak Facebook tyto údaje používá. Pro více informací se prosím podívejte na zásady ochrany osobních údajů Facebooku na https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby Facebook propojil vaši návštěvu naší stránky s vaším Facebookovým účtem, tak se prosím odhlaste z vašeho Facebookového účtu.

Plugin Twitteru

Funkce služby Twitteru byly integrovány do naší webové stránky a aplikace. Tyto prvky nabízí Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když použijete Twitter a funkce „retweet“, tak webové stránky, které navštívíte jsou spojeny s vaším Twitterovým účtem a oznámeny dalším uživatelům. Přitom jsou údaje také přeneseny na Twitter. Chtěli bychom poukázat na to, že jako poskytovatel těchto stránek nemáme žádné povědomí o obsahu přenesených údajů nebo jak budou Twitterem použity. Pro více informací o zásadách ochrany osobních údajů Twitteru prosím jděte na https://twitter.com/privacy.

Vaše předvolby soukromí na Twitteru lze pozměnit v nastavení vašeho účtu na https://twitter.com/account/settings.

Plugin Google+

Naše stránky používají funkce Google+. Spravuje je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sbírání a zveřejnění informací: Použití tlačítka Google +1 vám umožní publikování informací po celém světě. Prostřednictvím tlačítka Google+ můžete vy a další uživatelé obdržet uživatelský obsah od Google a našich partnerů. Google ukládá jak skutečnost, že jste zveřejnili část obsahu pomocí tlačítka +1, tak i informace o stránce, kterou jste si prohlíželi, když jste klikli na +1. Vaše +1 může být ve službách Google zobrazeno spolu s vaším profilovým jménem a fotografií, např. ve výsledcích vyhledávání nebo na vašem profilu Google nebo na jiných místech na webových stránkách a v reklamách na Internetu.

Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšil služby Google pro vás a ostatní. Abyste použili tlačítko Google +, tak potřebujete globálně viditelný veřejný profil Google, který musí minimálně obsahovat vybrané jméno profilu. Toto jméno je použito všemi službami Google. V některých případech může toto jméno také nahradit jiné jméno, které jste použili pro sdílení obsahu přes váš účet Google. Identita vašeho profile Google může být zobrazena uživatelům, kteří znají vaši emailovou adresu nebo jiné informace, které vás mohou identifikovat.

Využití sesbíraných údajů: Kromě výše uvedených využití jsou informace, které poskytnete, využity v souladu s platnými zásadami na ochranu údajů od Google. Google může publikovat statistický přehled o +1 aktivitě uživatele nebo jej sdílet s uživateli a partnery, jako jsou vydavatelé, inzerenti nebo přidružené webové stránky.

Plugin Pinterestu

Naše webová stránka obsahuje funkce sociální sítě Pinterest, kterou spravuje Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.

Když navštívíte stránku obsahující sociální plugin Pinterestu, tak váš prohlížeč naváže přímé připojení se serverem Pinterestu. Plugin přenáší tyto údaje protokolu na server Pinterestu ve Spojených státech. Tyto údaje protokolu mohou obsahovat vaší IP adresu, adresy navštívených webových stránek, které mohou také obsahovat prvky Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, jak používáte Pinterest a cookies.

Více informací o účelu, rozsahu a dalším zpracovávání a využití údajů Pinterestem a také o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí lze nalézt oznámení o soukromí Pinterestu: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

6. Analytika a reklama

Google Analytics

Tato stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu. Spravuje je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. To jsou textové soubory, které jsou uložené na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Cookie vygenerované informace o vašem využití této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google ve Spojených státech a tam jsou uloženy.

Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Operátor webové stránky má legitimní zájem na analyzování chování uživatele, aby optimalizoval jak svou webovou stránku, tak i svou reklamu.

IP anonymizace

Na této stránce jsme aktivovali IP anonymizační prvek. Google zkrátí vaši IP adresu před přenosem do Spojených států v rámci Evropské unie nebo dalších stran dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa poslána na sever Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Google použije tyto informace jménem operátora této webové stránky, aby pro operátor webové stránky vyhodnotil vaše využití této stránky, vytvořil zprávu o aktivitě webové stránky a poskytl další služby ohledně aktivity webové stránky a využití Internetu. Vaším prohlížečem přenesená IP adresa jako součást Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji drženými Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání těchto cookies můžete zabránit vybráním vhodného nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně bychom rádi upozornili, že takové konání může znamenat, že si nebudete moci užít plnou funkčnost této webové stránky. Také můžete zabránit tomu, aby byly údaje vygenerované cookies o vašem využití webové stránky (včetně vaší IP adresy) předány Google a zpracovávání těchto údajů Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, jenž je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitky proti sbírání údajů

Sbírání údajů Google Analytics můžete zabránit tím, když kliknete na následující odkaz. Cookie o odstoupení bude nastaveno, aby zabránilo ve sbírání vašich údajů při budoucích návštěvách této stránky: Disable Google Analytics.

Pro více informací o tom, jak Google Analytics zachází s vašimi údaji, se podívejte na zásady ochrany osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

 

Externě zajišťované zpracovávání údajů

Sjednali jsme dohodu s Google pro externí zajišťování našeho zpracovávání údajů a plnou implementaci striktních požadavků německých úřadů na ochranu údajů při používání Google Analytics.

Demografické sbírání údajů od Google Analytics

Tato webová stránka používá demografické prvky Google Analytics. To umožňuje, aby byly generovány zprávy obsahující přehled věku, pohlaví a zájmů návštěvníka stránky. Tyto údaje přicházejí z reklamy Google založené na zájmech a z údajů návštěvníka třetí strany. Tyto sesbírané údaje nemohou být přiřazeny žádné konkrétní jednotlivé osobě. Tento prvek můžete kdykoliv deaktivovat upravením nastavení reklamy na vašem účtu Google nebo můžete zakázat Google Analytics sbírání vašich údajů, tak jak je popsáno v odstavci „Zamítnutí sbírání údajů“.

Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky používají prvky Google Analytics Remarketing spojené se schopnostmi Google AdWords a DoubleClick napříč zařízeními. Tuto službu poskytuje Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tento prvek umožňuje spojit cílové obecenstvo pro propagační marketing vytvořený Google Analytics Remarketing se schopnostmi Google AdWords a DoubleClick napříč zařízeními. To umožňuje, aby byla reklama zobrazena na základě vašich osobních zájmů, jenž jsou identifikovány na základě vašeho předchozího užívání a způsobu brouzdání na jednom zařízení (např. váš mobilní telefon), na dalších zařízeních (jako např. tablet nebo počítač).

Jakmile dáte svůj souhlas, tak pro tento účel Google spojí vaší historii brouzdání z webu a z aplikace s vaším účtem Google. Tímto způsobem může jakékoliv zařízení, které se přihlásí do vašeho účtu Google využívat stejně přizpůsobené reklamní zprávy.

Při podpoře tohoto prvku Google Analytics sbírá Googlem ověřené identifikace uživatelů, které jsou dočasně propojené s vašimi údaji Google Analytics, aby definoval a vytvořil obecenstvo pro propagaci reklamy napříč zařízeními.

Z remarketingu/cílení se můžete permanentně odhlásit vypnutím personalizované reklamy na vašem účtu Google. Jděte na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Hromadění údajů sesbíraných ve vašich údajích účtu Google je založeno výhradně na vašem souhlasu, který můžete Google dát nebo odvolat podle článku 6 (1) (a) GDPR. Pro operace sbírání údajů, jenž nejsou sloučeny s vašim účtem Google (např. protože nemáte účet Google nebo jste proti sloučení protestovali), je sbírání údajů založeno na článku 6 (1) (f) GDPR. Operátor webové stránky má legitimní zájem na analyzování chování anonymního uživatele pro reklamní účely.

Pro více informací a zásady ochrany osobních údajů Google jděte na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

7. Zpravodaj

Údaje zpravodaje

Pokud byste chtěli dostávat náš zpravodaj, tak budeme požadovat platnou emailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem konkrétní emailové adresy a že souhlasíte s přijímáním tohoto zpravodaje. Žádné další údaje nejsou sbírány nebo jsou sbírány pouze na dobrovolné bázi. My tyto údaje používáme pouze k tomu, abychom poslali informace požadavku a nepředáváme je třetím stranám.

My tedy zpracováváme jakékoliv údaje, které vložíte do kontaktního formuláře, pouze s vašim souhlasem podle článku 6 (1) (a) GDPR. Kdykoliv můžete odvolat souhlas s uložením vašich údajů a emailové adresy a také s jejich využíváním k zasílání zpravodaje, např. přes odkaz „odhlásit“ ve zpravodaji.          Údaje, jenž byly zpracovány před obdržením vašeho požadavku, mohou být stále legálně zpracovány.

Poskytnuté údaje při registraci ke zpravodaji budou použity k distribuování zpravodaje, dokud vaše předplatné nezrušíte, kdy budou dotyčné údaje vymazány. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. emailové adresy pro členský obsah), zůstanou nedotčeny.

CleverReach

Tato webová stránka používá k zasílání zpravodajů CleverReach. Dodavatelem je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je služba, která organizuje a analyzuje distribuci zpravodajů. Údaje (např. vaše emailová adresa), které poskytujete při přihlášení se k našemu zpravodaji, budou uloženy na serverech CleverReach v Německu.

Posílání našich zpravodajů přes CleverReach nám umožňuje analyzovat chování příjemců zpravodaje. Kromě jiného můžeme zjistit, kolik příjemců si otevřelo email obsahující zpravodaj a jak často je kliknuto na různé odkazy v něm. S pomocí konverzního sledování můžeme také analyzovat, zda se předdefinovaná aktivita (jako objednání výrobku na naší webové stránce) odehraje po kliknutí na odkaz ve zpravodaji. Pro více informací o tom, jak jsou údaje analyzovány pomocí CleverReach, prosím navštivte https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Zpracovávání údajů je založeno na článku 6 (1) (a) GDPR. Kdykoliv můžete svůj souhlas odvolat odhlášením zpravodaje. Údaje, jenž byly zpracovány před obdržením vašeho požadavku, mohou být stále legálně zpracovány.

Pokud nechcete, aby bylo vaše užívání zpravodaje analyzováno pomocí CleverReach, tak budete muset zpravodaj odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každém zpravodaji, který pošleme, odkaz. Zpravodaj můžete odhlásit také přímo na webové stránce.

Poskytnuté údaje při registraci pro zpravodaj budou použity k distribuování zpravodaje, dokud vaše předplatné nezrušíte, kdy budou dotyčné údaje vymazány z našich serverů a od CleverReach. Údaje, které jsme uložili pro jiné účely (např. emailové adresy pro členský obsah) zůstanou nedotčeny.

Pro více informací se podívejte na zásady ochrany osobních údajů CleverReach na https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Dokončení smlouvy externího zajištění zpracovávání údajů

Sjednali jsme dohodu s CleverReach pro externí zajišťování našeho zpracovávání údajů a plnou implementaci striktních požadavků německých úřadů na ochranu údajů při používání CleverReach.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webová stránka používá pluginy z YouTube, který spravuje Google. Operátorem stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte jednu z našich stránek na niž se objevuje plugin YouTube, tak bude zřízeno spojení se servery YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které naše stránky jste navštívili.

Pokud jste přihlášení do vašeho účtu YouTube, tak vám YouTube umožňuje spojit způsoby brouzdání přímo s vašim osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením se z účtu YouTube.

YouTube se používá, aby byly naše webové stránky atraktivní. To představuje odůvodněný zájem ve shodě s článkem 6 (1) (f) GDPR.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji lze nalézt v prohlášení o ochraně údajů YouTube v https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Webový font Google

Pro jednotné zobrazení fontů tato stránka používá webové fonty dodané Googlem. Když otevřete stránku, tak váš prohlížeč načte potřebné webové fonty do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče, aby se texty a fonty správně zobrazily.

Když vyvoláte stránku z naší webové stránky, jenž obsahuje sociální plugin, tak váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery Googlu. Google se tedy dozví, že na naší webovou stránku bylo přistoupeno z vaší IP adresy. Používání webových fontů Googlu je uskutečněno v zájmu jednotného a atraktivního vzhledu naší webové stránky. To představuje odůvodněný zájem ve shodě s článkem 6 (1) (f) GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, tak je na vašem počítači použit standardní font.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji lze nalézt na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů Google na https://www.google.com/policies/privacy/.

 

9. Poskytovatelé platebních služby

PayPal

Naše webová stránka přijímá platby přes PayPal. Poskytovatelem této služby je PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pokud si vyberete platbu přes PayPal, tak platební údaje, které poskytnete, budou dodány PayPal na základě článku 6 (1) (a) (souhlas) a článku 6 (1) (b) GDPR (zpracovávání pro smluvní účely). Máte možnost svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Nebude to mít vliv na zpracovávání dříve sesbíraných údajů.